En el hogar de la libertad mora un espíritu divino. ¡Quién pudiera acompañarlo, amigo mio!


Tórtola turca

No niño novo do vento hai unha pomba dourada, ¡Quén poidera namorala, meu amigo! 
Canta ao luar e ao mencer en frauta de verde olivo. ¡Quén poidera namorala, meu amigo! 
Ten áers de frol recente, cousas de recén casada. ¡ Quén poidera namorala, meu amigo! 
Tamén ten sombra de sombra e andar primeiro de río. ¡ Quén poidera namorala, meu amigo! 

Álvaro Cunqueiro